Градът | 06 Юли 2015

Авторитетът на изпълнителя зависи от качественото и в срок издаване на обекта

Инж. Христо Димитров, управител на "Планекс" ООД

Обратно нагоре ↑