Градът | 06 Юли 2015

Жалби спъват влизането в сила на подробния устройствен план на жк "Чайка" във Варна

Изработването и приемането на плана се проточи 10 години

Обратно нагоре ↑