Градът | 03 Юли 2015

Видин и Калафат подготвят три проекта за трансгранично сътрудничество по програма Interreg V-A

Бюджетът на Община Видин по трите проектни предложения е над 10 млн. евро.

Обратно нагоре ↑