Градът | 27 Април 2015

Тръжните процедури и изборът на изпълнител в България са приключение

Крум Трашлиев, управляващ директор за Германия и Северна Европа, "Евро Алианс Инженеринг"АД:

Обратно нагоре ↑