Градът | 06 Януари 2015

Над 60% от населението свързани с пречиствателни станции за отпадъчни води

Обратно нагоре ↑