Градът | 29 Юли 2013

Разработват иновативни мрежови услуги и интегрирани софтуерни приложения за железниците

Проектът се осъществява с финансиране по ОП "Административен капацитет"

Обратно нагоре ↑