Градът | 23 Октомври 2012

Първата модерна жп електрическа подстанция е при Волуяк

Обратно нагоре ↑