Градът | 24 Юли 2012

Планира се ПЧП за паркинг за камиони в Русе

Започва и проектирането на интермодален терминал в Русе

Обратно нагоре ↑