Градът | 21 Декември 2011

Обсъждат възможности за ПЧП в предоставянето на ВиК услуги в Плевен

Обратно нагоре ↑