Градът | 04 Ноември 2011

Механично-биологично третиране е по-подходящо за отпадъците на София

Обратно нагоре ↑