Градът | 27 Май 2008, 23:26

Видео - 10 г. в. "Строителство Градът"