Градът | 16 Септември 2011, 10:37

КЗК отмени решение на Пловдив за избор на изпълнител за проектиране на Смесена многофункционална зона Юг