Градът | 23 Юли 2010, 09:09

Експертен съвет прие четвърти вариант на новия ОУП на Бургас