Градът | 09 Юни 2010, 16:32

Проекти за градско развитие съживяват бургаската икономика