Градът | 14 Април 2010, 09:36

Общественото обсъждане на новия ОУП на Бургас преминава при огромен интерес