Градът | 26 Март 2010, 08:01

Актуализират Общия устройствен план на Пазарджик