Градът | 11 Февруари 2010, 22:21

САБ настоява за незабавно започване на работа по Националната устройствена схема