Градът | 13 Януари 2010, 22:00

Експертен съвет обсъди проекта за ОУП на Самоков