Градът | 10 Декември 2009, 11:00

Всички сгради в София ще бъдат визуализирани в кадастралната система