Градът | 03 Декември 2009, 15:33

В Ямбол е учреден Консултативен съвет по градоустройство