Градът | 17 Ноември 2009, 14:43

Новият ОУП на Бургас залага на зеленината и велоалеите