Градът | 12 Ноември 2009, 14:38

Петър Диков: Общият план на София регламентира тенденции