Градът | 02 Октомври 2009, 12:07

Над 15 млн. кв. м търговски площи се планират в Москва до 2025 г.