Градът | 30 Юли 2009, 15:52

Новият ОУП на Бургас ще го превърне в един от най-зелените европейски градове