Градът | 27 Април 2009, 10:08

Застрояването на скъпите квартали в София се ограничава