Градът | 22 Февруари 2013, 10:06

Общини ще получават безлихвени заеми за насърчаване на туристически дейности