Градът | 12 Февруари 2013, 08:35

Утвърдени са зоните за градско развитие на Сливен