Градът | 05 Декември 2012, 08:14

"Региони в растеж" наследява оперативна програма "Регионално развитие"

Въвежда се нова област на интервенция – интегриран градски транспорт, като допустима дейност за подготовка на проектни предложения по схемата "В подкрепа за следващия програмен период"