Градът | 23 Ноември 2012, 13:23

Шест проекта предлагат идеи за реконструкция на градския парк в Добрич