Градът | 20 Ноември 2012, 09:31

Общини получават 100 млн. лв. за улици, читалища и спортни съоръжения