Градът | 17 Октомври 2012, 13:28

МРРБ обяви резултатите от конкурса за бъдещата програма за регионално развитие