Градът | 25 Юли 2012, 09:49

През август започват обществените обсъждания за интегрирания план на Бургас