Градът | 10 Юли 2012, 14:29

Община Плевен търси изпълнител за екологичната оценка към плана на града

Общественото обсъждане на ОУП във фаза предварителен проект – най-рано в края на лятото