Градът | 05 Юли 2012, 14:43

Седем квартала в Разград с обновена градска среда по европейски проект