Градът | 29 Юни 2012, 14:37

Предлага се архитектурен конкурс за крайбрежната зона на Русе