Градът | 28 Юни 2012, 13:04

Велико Търново събира експерти по устройствено планиране от общините в България