Градът | 22 Юни 2012, 10:15

Община Казанлък спечели проект за парк в кампания на МОСВ