Градът | 28 Май 2012, 13:00

Бизнесът и науката да участват във формулирането на програма "Конкурентоспособност" до 2020 г.