Градът | 03 Май 2012, 13:18

35 проекта са включени в плана на инструмента JASPERS за 2012 г.