Градът | 21 Април 2012, 10:45

Пловдив с амбиции да стане център на арт рекламата