Градът | 20 Март 2012, 14:11

Добрич стартира процедурите за интегрирания план за регионално развитие