Градът | 18 Януари 2012, 13:34

В бюджета на София се създава фонд за съфинансиране на европейски проекти