Градът | 04 Януари 2012, 09:10

ЕИБ подписа споразумение за 36.8 млн. лв. по програма JESSICA