Градът | 07 Декември 2011, 12:56

Русе ще работи за създаване на стратегически партньорства