Градът | 24 Ноември 2011, 09:32

Централна баня се трансформира в музей през 2013 г.