Градът | 20 Септември 2011, 16:36

Архитектурна изложба представя историческото наследство и идентичност на Пловдив