Градът | 16 Юни 2011, 09:10

БТПП иска електронно класиране и обявяване на първите трима в процедурите по ЗОП