Градът | 15 Декември 2010, 10:45

Проектозаконът за ВЕИ влиза в министерския съвет до две седмици