Градът | 01 Декември 2010, 08:34

Екоминистерството отхвърли искането за строежи в Странджа