Градът | 25 Ноември 2010, 07:55

Кохезионната политика на ЕС трябва да се фокусира върху най-неразвитите региони