Градът | 25 Ноември 2010

Кохезионната политика на ЕС трябва да се фокусира върху най-неразвитите региони

Обратно нагоре ↑